Szolgáltatásaink

1. Éves beszámolók vizsgálata, auditálása, pénzügyi beszámolók hitelesítése

A Könyvvizsgálat a számviteli törvény szerint készülő pénzügyi beszámolók hitelességének vizsgálatát jelenti. Célja, hogy a társaság partnerei, a részvényesek, hitelezők, a vevők és szállítók, továbbá az adóhatóságok, valamint a potenciális befektetők valós és megbízható információk - az auditált pénzügyi beszámoló - alapján hozhassák meg üzleti döntéseiket.

Könyvvizsgálóként független, szakmai véleményt alkotunk a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásai alapján a beszámolókról, az elkészített pénzügyi kimutatások megbízhatóságáról. Az ügyfeleknek azonban az ellenőrzésen túl szükségük van építő tanácsokra is, melyet szakembereink a tudásuk, tapasztalatuk és probléma orientált megközelítésük birtokában nyújtanak.

A Bertáné Dr. Szabó Mária Könyvvizsgáló Kft neve jól ismert a gazdasági területen, a Kft könyvvizsgálói véleménye a pénzügyi kimutatásokról meggyőző bizonyosságot ad a befektetők és hitelezők számára. Referenciáink bizonyítják munkánk kedvező megítélését.

Könyvvizsgálati szolgáltatásaink:

 • Magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolók hitelesítése.
 • Átalakulások, cégátszervezések könyvvizsgálata.
 • Apporthitelesítés, vagyonértékelés.
 • Társaságok pénzügyi átvilágítása és egyes részterületekre vonatkozó korlátozott vizsgálatok .

Könyvvizsgálati módszerünk:

Könyvvizsgálati munkánk kockázatbecslésen alapul, melynek segítségével valamennyi lényeges üzleti és belső ellenőrzési területre kiterjesztjük munkánkat. A nagy kockázatú területekre összpontosítva határozzuk meg a vizsgálat szükséges terjedelmét, ezzel biztosítjuk a hatékony és költségkímélő könyvvizsgálatot. Munkánkat tervszerűen, munkaprogram alapján végezzük, az év végi zárást megelőzően évközi vizsgálatokat tartunk. Számviteli szabályozási kérdésekben, problémás területek könyvelési, szabályozási kérdései kialakításában év közben folyamatosan ügyfeleink rendelkezésére állunk. Ügyfeleinkkel olyan munkakapcsolatot alakítunk ki, hogy folyamatosan figyelemmel kísérhessük a cég ügyeit, és megfelelő tanácsokkal segítsük munkájukat.

Könyvvizsgálatunk során értékeljük a társaság számviteli rendszerét, a tevékenységet támogató vezetői információs rendszerhez kapcsolódó belső ellenőrzés minőségét. Emellett a vezetés részére kidolgozzuk az ügyvitellel kapcsolatos ajánlásainkat, melyet Vezetői Levélben foglalunk össze. Könyvvizsgálói jelentésünkben és vezetői levelünkben olyan gyakorlati tanácsokat nyújtunk, melyek a vállalat hatékonyságának és jövedelmezőségének növelésére, kockázatainak csökkentésére szolgálnak.

2. Adótanácsadás

Egyre bonyolultabbá váló világunkban egyre bonyolultabb az adórendszer is. Napjaink rohamosan fejlődő gazdasági viszonyai között a vállalkozások üzleti tevékenységüktől, méretüktől, szervezeti felépítésük bonyolultságától függetlenül összetett adóproblémákkal találják szemben magukat. Ezekre a kihívásokra tett hatékony reagálás a vállalkozást versenyelőnyhöz juttathatja, nemcsak a hazai, de a nemzetközi piacon is. A magasan képzett adószakértővel rendelkező Kft-nk biztosítani tudja az Ön üzleti céljainak átfogó megértését és ennek megfelelően a leghatékonyabb, a vállalkozás egyedi körülményeihez igazodó megoldás kidolgozását.

Adótanácsadással kapcsolatos szolgáltatásaink a következő területeket ölelik fel:

 • Adótervezés
 • Társasági adó (beleértve átalakulások adózását, kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak szabályozását is)
 • Személyi Jövedelemadó
 • ÁFA, illetékek
 • Vám- és kereskedelmi rendelkezések

Adóvizsgálataink köre lehet átfogó vizsgálat, egyes részterületre korlátozott célvizsgálat, adóhatósági revízióra felkészítő vizsgálat, valamint egyedi ügyletek adóhatásainak elemzése.

3. Üzleti tanácsadás, átvilágítás, szakértői tevékenység, szerződések véleményezése

 • Társaságok egyesülése, szétválása, cégfelvásárlás, üzleti értékelés
  A cégek átalakulásával kapcsolatos szolgáltatásaink:
  • átalakulást/felvásárlást megelőző átvilágítása.
  • átalakulások folyamatával kapcsolatos tanácsadás (számviteli és jogi folyamatok összehangolása; vagyonmérleg-és vagyon-leltártervezetek elkészítése vagy hitelesítése, tőkeszerkezet kialakítása; vagyon-és apportértékelés)
  • átalakulás jogi befejezése utáni tanácsadás (számviteli és információs rendszerek összehangolása; adminisztrációs folyamatok összehangolása; belsőellenőrzési rendszerek hatékonyságának növelése)
 • Társaságok apportjának hitelesítése, vagyonértékelés
  Társaságunk vállalja:
  • Apport értékének ellenőrzését, tanúsítását.
  • Piaci értéken meghatározott eszközök véleményezését
  • Számviteli törvény hatálya alá visszakerülő társaságok (EVÁ-ból visszalépő cégek) vagyonmérlegének véleményezését
 • Szerződéses kapcsolatok vizsgálata
  Szerződések teljesülésének átvilágításakor a megbízó érdekeinek érvényesülését vizsgáljuk. A szerződéses kapcsolatok átvilágítása kiterjed a gazdaságosságra és a számviteli rendszerben való lekövetésre.
 • Üzleti kockázat és ellenőrzési funkciók felmérése
  A szervezet felépítését szem előtt tartva vizsgáljuk az üzleti kockázatokat, felmérjük a belső ellenőrzési rendszerek működését. Vizsgálatunk kiterjed a kockázatok feltárására, a személyi felelősség, a lehetséges pénzügyi következmények és a várhatóan felmerülő egyéb következmények megállapítására.
 • Belső ellenőrzési rendszer felmérése
  A vezetés hatékonysága elképzelhetetlen a belső ellenőrzés megbízhatósága és hatékonysága nélkül. Felmérjük, hogy a társaság vezetése milyen célokat szeretne elérni a belső ellenőrzés által, illetve a jelenlegi szervezeti megoldás ennek megfelel-e. Megvizsgáljuk a munkaköri leírásokat, az ellenőrzési munkaprogramot és annak teljesítését, a belső ellenőrök képzettségét, szaktudását, tapasztalatát és jelentéseiket.
 • Vezetői információs rendszer átvilágítása, szabályzatok véleményezése, elkészítése
  Az üzleti kockázatokat jelentős mértékben csökkenti a jól működő vezetői információs rendszer, melynek alapja a megbízható és jó pénzügyi információ. Vizsgálatunkban az egyes döntéshozói szinteket követve mérjük fel a felhasznált jelentéseket, azok forrásait, megbízhatóságát, időszerűségét.
  Igény szerint véleményezzük az elkészített szabályzatokat, sőt hiányuk estén elkészítjük azokat.
 • Pénzügyi tervezés
  Munkatársaink szakértelemmel állítanak össze üzleti terveket. Segítséget adunk a pénzigény, a refinanszírozás és a pótlólagos tőkeigény felmérésében. Jelentős tapasztalatunk van a banki finanszírozási modellek átvilágításában, hitelkérelmek elkészítésében.

4. Pályázatkészítés, támogatott projektek könyvvizsgálata

 • Pályázatkészítés
  Nemcsak pályázatírásban, de a pályázatok megvalósítása során is ügyfeleink segítségére tudunk állni. Szakértelemmel látjuk el EU pályázatok könyvvizsgálói feladatait, és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési munkát.
 • Támogatott projektek könyvvizsgálata
  Nemcsak pályázatírásban, de a pályázatok megvalósítása során is ügyfeleink segítségére tudunk állni. Szakértelemmel látjuk el EU pályázatok könyvvizsgálói feladatait, és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési munkát.

5. Oktatási tevékenység

Oktatási tevékenységünket főként szervezett tanfolyamok keretében látjuk el. Hagyományosan részt veszünk a MKVK Oktatási Kft mérlegképes könyvelőket felkészítő oktatásában, megismerkedve a könyvelést végzők napi problémáival, kérdéseikkel.

 

Requirements